نگاهی به پنجمین کنفرانس باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری/ چگونگی مهندسی رفتار مشتری؟

نگاهی به پنجمین کنفرانس باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری/ چگونگی مهندسی رفتار مشتری؟

نگاهی به پنجمین کنفرانس باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری/ چگونگی مهندسی رفتار مشتری؟ 416 278 admin

مرکز باشگاه مشتریان: در چند سال گذشته برخی از سازمان‌های ایرانی با هدف جذب و نگهداری مشتریان اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان کرده‌اند؛ این موضوع تااندازه‌ای جدی شده که نداشتن باشگاه مشتریان در بین سازمان‌ها به معنای عقب ماندن در فضای رقابتی بازارها می‌ماند و سازمانی که باشگاه مشتریان نداشته و برنامه وفاداری را اتخاذ نکرده باشد، به صورت یک سازمان سنتی تعریف می‌شود. از آن طرف توجه به راه اندازی باشگاه مشتریان و عقب نماند از قافله مدرن شدن سازمان‌ها، باعث شده برخی از سازمان‌های ایرانی بدون هیچ استراتژی و مطالعه‌ای اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان کنند و این اقدام نتیجه‌ای جز هدر دادن سرمایه این سازمان‌ها را به همراه نداشته است؛ یعنی با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان‌ها از راه اندازی باشگاه مشتریان، تکرار خرید مشتریان و وفادار سازی آن‌ها است، برخی از باشگاه مشتریان کسب‌وکارهای ایرانی به خوبی نتوانسته‌اند این هدف اولیه باشگاه مشتریان را تحقق ببخشند. مرکز باشگاه مشتریان با هدف فرهنگ سازی در این حوزه و بررسی چالش های باشگاه مشتریان سازمان‌های ایرانی، پنجمین کنفرانس باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری مشتریان را پس از برگزاری چهار دوره موفق این کنفرانس‌ها در سال‌های پیشین، در تاریخ چهار اسفند ماه 1395 در سالن برج میلاد با حضور سخنرانان و متخصصان حوزه وفاداری مشتریان برگزار کرد. در این کنفرانس اساتيد و صاحبنظران حوزههاي مختلف وفاداري همچون علیرضا جعفری، دبير کل کنفرانس‌های باشگاه مشتریان، مهدی افخمی، مدیر بخش باشگاه مشتریان مهریاسان و آرش آرمون، مشاور برنامه‌های وفاداری حضور داشتند. شایان ذکر است که این کنفرانس با حضور مدیران باشگاه مشتریان برندهای برتر صنایع مختلف برگزار و در آن به جدیدترین دستاوردهای حوزه وفادار اشاره شد. در ادامه نگاهي خواهيم داشت به آنچه در گردهمايي متخصصين و علاقهمندان وفاداري ايران گذشت.

*

code